Inici‎ > ‎Arxiu‎ > ‎

CCOO denuncia les bases d'auxiliar tècnic d'inspector de via pública.

3 de febr. 2018, 8:44 publicada per Gabriel Tinoco


22/04/2015

CCOO denuncia les bases d'auxiliar tècnic d'inspector de via pública que no han estat publicades de forma correcta, per la qual cosa entenem que es vulnera el mandat constitucional dels principis d'igualtat, capacitat i mèrit, i a més a més la convocatòria limita la participació a aquest procés al personal funcionari de carrera o laboral fix de la plantilla de l'Ajuntament de Viladecans, pertanyent a les categories Integrades en les agrupacions professional de Peó, Ajudant, conserge, ordenança o similar o bé oficial 2a de la brigada d'obres.

També denunciem que malgrat consistir en un concurs de merits, la convocatòria introdueix 1 prova de coneixements específics, amb un programa limitat a 5 temes que no reuneix el requisit entre les proves a superar i l'adequacio al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc convocat.

La denominació genèrica dels enunciats dels diferents temes de la base 7.2, i la manca de concreció, provoca als aspirants una absoluta inseguretat jurídica a l'hora de preparar el procés selectiu, ja que  els impedeix conèixer amb exactitud les matèries exigides. 

Per tot això,  sol·licitem s'emeti Resolució mitjançant la qual la anul • li i revoqui, tot dictant una 'altra que s'ajusti a la Legalitat Vigent, de manera que és procedeixi a la preceptiva convocatòria pública sense limitar la participació a un nombre limitat de persones..

Comments