COCO FLASH 8/2021 MODIFICACIONS PREACORD 2021-2024

15-07-2021

En referència al CCOO Flash publicat el passat 21 de juny de 2021 en el que es feia menció als punts rellevants del Preacord 2021-2024, aclarim que hi ha han hagut punts que s’han modificat per ajustar-los a marc jurídic.


FS 6/2021 ACORD PENSIONS: Jubilacions anticipades

09-07-2021

Fitxa sindical núm 6/2021 sobre les modificacions referents a la jubilació anticipada voluntària que és la que es pot donar a l’àmbit de l’Administració Local.
Us portem un quadre comparatiu per veure els nous coeficients que s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2022.  Es penalitzen una mica més els primers i els últims mesos i es milloren les reduccions a la resta.

FITXES SINDICALS NÚM 5/2021 ACORD REDUCCIÓ TEMPORALITAT AAPP

08-07-2021

Fitxa sindical que resumeix les mesures més importants recollides en el RDL 14/2021 sobre l'acord assolit sobre la reducció de la temporalitat en les Administracions Públiques.

COCO FLASH NÚM 7 NOU ACORD DE PENSIONS

29-06-2021

Informatiu COCO FLASH núm 7 sobre el nou acord de pensions signat per les organitzacions sindicals CCOO, UGT i Govern i Organitzacions empresarials.

PREACORD AJUNTAMENT DE VILADECANS 2021-2024

21-06-2021

COCO FLASH NÚM 6 sobre el preacord assolit amb l'Ajuntament de Viladecans per als exercicis 2021-2024, aquí teniu un resum amb les qüestions més rellevants del contingut del preacord signat per CSIF, CCOO i UGT.

PREACORD POLICIA LOCAL 2021-2024

21-06-2021

Infografies explicativa del preacord de la Policia Local per a l'exercici 2021-2024.

OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2020/2021 AJUNTAMENT DE VILADECANS

07-05-2021

Aquí teniu l'informatiu COCO Flash núm. 5 sobre les places que s'ofereixen en els exercicis 2020 i 2021, s'ha tingut en compte l'antiguitat dels ocupants en les mateixes per prioritzar l'oferta.


COCO FLASH Nº 4 REGULACIÓ TELETREBALL AJUNTAMENT DE VILADECANS

28-04-2021

COCO flash núm. 4 sobre la innovació de la modalitat del teletreball a les administracions públiques, aquí teniu un resum de la regulació en el nostre Ajuntament resultant de la Negociació col·lectiva i de la gran aportació que com a sindicat hem fet a aquest.COCO FLASH NÚM 2/2021 ACORD MODIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

24-02-2021

Informatiu COCO FLASH núm. 2/2021 sobre l'Acord sobre la creació, modificació en la relació de llocs de treball.

ARA SI TOCA


Fitxa sindical 4/2021 COMPLEMENTS DE PENSIÓ PER FILLS/ES

03-02-2021

Fitxa sindical sobre la modificació de l'article 60 del RDL 8/2015 Text Refòs de la Llei de Seguretat Social realitzat en el Consell de Ministres del dia 2 i publicat al BOE el 3 de febrer.

FITXA SINDICAL 3/2021 DRETS TREBALLADORS/ES ELECCIONS AUTONÓMIQUES 2021

03-02-2021

Fitxa sindical sobre els drets dels treballadors / es en les eleccions autonòmiques de Catalunya de el 14 de febrer de 2021.

FITXA SINDICAL MODIFICACIONS PERMISOS DEL TREBEP

20-01-2021

Fitxa sindical núm. 2 / 2021 referent a les modificacions d'alguns permisos del TREBEP realitzades en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i que estan en vigor des de l'u de Gener de 2021.

COCO FLASH NÚM 1/2021 PREVENCIÓ TRANSMISSIÓ AÈRIA COVID 19

13-01-2021

COCO Flash núm 1/2021 sobre la importancia de mesurar la concentració de CO2 com element de comprovació de la correcta ventilació per prevenir la transmissió aèria de la Covid19.

FITXA SINDICAL NÚM 1/2021 PRESTACIÓ PER NAIXEMENT I ADOPCIÓ

04-01-2021

Fitxa sindical on us informem de les novetats que a partir de l'ú de gener de 2021 entren en vigor respecte a les prestacions per naixement i adopció.

COCO FLASH NÚM 23 ACORDS CALENDARI 2021 I GUARDIES BRIGADA

11-12-2020

COCO Flash núm 23 sobre els acords de novembre sobre el calendari laboral del 2021 a l'Ajuntament de Viladecans i actualització de les guàrdies de brigada municipal, així com informació sobre la plantilla de l'Ajuntament per al 2021.

COCO FLASH NÚM 22 ACORDS COVID DIPUTACIÓ DE BARCELONA

4-12-2020

Us informem dels acords de Covid signats a la Diputació de Barcelona que milloren alguna cosa l'esforç realitzat pels treballadors / es i que nosaltres també hem reivindicat des de l'inici de la crisi sanitària.

COCO FLASH 21/2020 RECORDATORI REAJUSTAMENT CALENDARI LABORAL I AP'S 2020

12-11-2020

COCO FLASH recordatori sobre el reajustament del calendari laboral i assumptes propis de l'any 2020.FITXA SINDICAL NUM. 19 AVANTPROJECTE LPGE 2021

06/11/2020

Us informem sobre l'Avantprojecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per l'exercici 2021, on es recull l'increment salarial dels empleats/des públics/ques i Taxa de reposició de vacants per l'Oferta pública d'ocupació.

FITXA SINDICAL CALENDARI LABORAL 2021

3-11-2020

Fitxa sindical núm 18 sobre el calendari laboral general per a l'exercici 2021, en el qual estan ubicades les festes tant nacionals, autonòmiques com locals, així mateix també contempla el període de jornada intensiva d'estiu, com els possibles torns de Setmana Santa i Nadal.

COCO FLASH núm 20 Baixes laborals per COVID i actuació en els centres de treball.

29-10-2020

Amb aquest COCO Flash volem informar-vos de la petició per part de CCOO de la revisió del protocol d'actuació davant d'un positiu per COVID i els seus contactes estrets a l'Ajuntament de Viladecans, així com el tractament de les baixes per aquests motius i que no poden causar descomptes ni en la nòmina ni la paga de febrer.

COCO FLASH NÚM 19 DECRET D'ALCALDIA SOBRE PRESÈNCIA FÍSICA COM A MÀXIM DEL 20%

16-10-2020

Informar-vos del decret d'alcaldia que entrarà en vigor el proper dilluns 19 d'octubre amb referència a la reducció de la presència físicia en els llocs de treball com a màxim al 20%.

INFOGRAFIES TELETREBALL

14-10-2020

La llei que regula el treball a distància (en el sector privat), aprovada pel Govern el passat 22 de setembre amb el suport dels agents socials, va entrar ahir en vigor. La norma es va publicar el passat 23 de setembre en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), donant un termini de 20 dies per a la seva entrada en vigor, que es van complir ahir.
Així mateix la regulació en les Administracions Públiques en referència el teletreball va entrar en vigor a l'ú d'octubre, després de la seva publicació al BOE del 30 de setembre.

Tal com s'assenyala en el mateix, el teletreball es realitzarà en els termes de les normes de cada Administració Pública, sent objecte de negociació col·lectiva en cada àmbit.

Més concretament, s'estableix que les Administracions Públiques que hagin d'adaptar la seva normativa de teletreball al que preveu aquest Reial decret llei, disposaran d'un termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquest, això vol dir que tenim termini fins a l'ú d'abril per regular el teletreball a l'Ajuntament de Viladecans, de manera que des de la Secció Sindical de CCOO demanarem una reunió específica per tractar de regular les condicions del teletreball al nostre Ajuntament.

Aquí us deixem unes infografies que puguin servir-nos d'il·lustració per a realitzar les propostes a regular en el nostre cas, tingueu en compte que són referides a la Llei de treball a distància per al sector privat.

FITXA SINDICAL NUM 17/2020 ACORD ESTATAL TELETREBALL

22-09-2020

Fitxa sindical sobre l'acord a la taula general de les Administracions Públiques sobre incorporació de nova modalitat de jornada laboral a distància "teletreball".

COCO FLASH núm 18/2020 REVISIÓ PROTOCOL DESESCALADA

22-09-2020

Aquí teniu el COCO Flash núm 18/2020 sobre una síntesi de la reunió de Comitè de Seguretat i Salut del 21 de setembre sobre:
 • Revisió protocol de desescalada.
 • Canvi de Mútua d'Accidents de Treball.
 • Protocol de tractament de casos d'alcoholisme.

COCO FLASH núm. 17/2020 Temperatura i humitat a la feina

02-07-2020

COCO FLASH número 17 sobre l'estrès tèrmic per calor, amb algunes recomanacions per prevenir possibles accidents en el treball. Des de CCOO en repetides ocasions, hem demanat al si del Comitè de Salut Laboral la confecció d'un protocol sobre l'estrès tèrmic, per evitar en aquells treballs d'esforç físic a l'aire lliure, l'exposició a la calor, evitant precisament aquests esforços en les hores de major exposició a patir un cop de calor, l'única fins al moment que s'ha tingut en compte, és facilitar als empleats/des cantimplores amb funda tèrmica, de manera que seguirem en la reivindicació, fins a aconseguir una millor organització de la feina del personal que està sotmès a aquest estrès tèrmic.


Fitxa Sindical 16/2020 Reial Decret 21/2020 NOVA NORMALITAT

19-06-2020

El Decret 555/2020 de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma finalitza a les 00:00 hores del dia 21 de juny, per la qual cosa el proper dilluns 22 de juny ja deixem l'estat d'alarma enrere i vam començar una nova fase, en la qual haurem d'extremar precaucions com ara distanciament social 1,5 metres, l'ús de mascaretes i tenir en compte els aforaments en els diferents establiments que acudim. Aquí teniu un resum del Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny denominat Nova Normalitat, evidentment cada comunitat autònoma i entitats locals en el marc de les seves competències podran decretar les mesures adaptades a cada territori.

Fitxa Sindical 15/2020 Flexibilització restriccions Fase III

15-06-2020

Aquest dilluns 15 de juny avancen a fase III a Catalunya, a part dels que ja ho estaven, Girona i Catalunya Central, seguirem en fase II els territoris de Barcelona i Lleida. Amb aquesta fitxa 15/2020 us informem de les noves mesures de flexibilització per a la fase III pel que fa a la fase II, tot i que, el més probable és que puguem estar en fase III al llarg de la setmana.

Fitxa sindical 14/2020 JA ESTEM A LA FASE II

08-06-2020

Avui passem a la fase II de la desescalada, per això es flexibilitzen algunes activitats restringides per l'estat d'alarma, entre les que destaquem eliminació de les franges horàries i la seva realització fora del municipi a l'hora de realitzar els passejos, exercici físic, obertura de centres comercials, cinemes, teatres, instal·lacions esportives, piscines per a ús esportiu, etc ...
També destacar que el nostre Ajuntament s'està preparant per a la reincorporació en aquesta fase II tal com es va establir en el protocol signat entre les organitzacions sindicals i l'Ajuntament.

COCO FLASH núm. 16 INGRÉS MÍNIM VITAL

04-06-2020

COCO Flash núm. 16 sobre l'Ingrés Mínim Vital. Una renda que reforça l'Estat de Benestar i és una fita social en la lluita contra la pobresa, amb una prestació que perdurarà mentre persisteixi la situació de vulnerabilitat familiar i que ha de possibilitar que, els qui accedeixin a la mateixa, a través de mesures de foment de l'ocupació, puguin finalment ingressar de nou en el mercat de treball, o, si escau, d'inserció social.
CCOO celebra aquesta fita, i no desistirà en implementar la ILP sindical de Prestació d'Ingressos Mínims que donaria cobertura, d'aprovar-se, a un nombre molt més ampli de persones en situació de necessitat.

COCO FLASH núm 15 Ni treballar més a casa, ni menys fora

3-06-2020

COCO Flash núm. 15 sobre "Ni treballar més a casa, ni menys fora". Hi ha d'haver mesures per evitar el retrocés en igualtat i és molt necessària la regulació del teletreball i de la corresponsabilitat, per impedir el retrocés dels drets laborals de les dones.

COCO FLASH NÚM. 14/2020 PROTOCOL REINCORPORACIÓ EMPLEATS/DES AJ. DE VILADECANS

29-05-2020

Informatiu COCO Flash núm. 14/2020 on realitzem un resum del Protocol de desescalada por fases a l'Ajuntament de Viladecans, producte de l'esforç, compromís i treball realitzat entre les organitzacions sindicals presents en el Comitè de Seguretat i Salut i l'Ajuntament de Viladecans.

Tal com expressàvem en la petició de reunió del dia 21 d’abril i 6 de maig, s'han complert els criteris i peticions que feiem:

 • ·         Reincorporació esglaonada.
 • ·         Protocol negociació amb les organitzacions sindicals.
 • ·         Flexibilitat horària per evitar aglomeracions.
 • ·         Apostar pel teletreball.
 • ·         Prioritzar l'atenció telefònica i telemàtica en l'atenció al públic.
 • ·         Limitar l'aforament en les dependències.
 • ·         Establir mesures organitzatives, higièniques i de protecció.

Dins de l'informatiu tens l'enllaç al document sencer del Protocol.

Ver COCO FLASH

Ver Protocolo entero

Serà indispensable prèvia incorporació, realitzar la declaració responsable envers a condicions de salut i una autoformació mínima que podeu consultar en aquest enllaç.

 

https://docs.google.com/forms/d/1P4Ik_MEtbAGXwWLessaIkfVgUT02Jwqkjqejv5QbYGY/edit

Fitxa sindical 13/2020 Ordre SND / 414/2020 de 16 de maig de flexibilització de determinades restriccions per a la fase II

29-05-2020

Fitxa sindical núm. 13/2020 sobre la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, actualitzada amb les modificacions realitzades a la mateixa en les ordres del 23 de maig Ordre SND / 440/2020 i l'Ordre SND / 445/2020, de 26 de maig. 
Que arribarem a la fase II en principi el 8 de Juny.

Fitxa sindical 12/2020 JA ESTEM A LA FASE 1

25-05-2020

Fitxa sindical núm. 12/2020 sobre la flexibilització de certes restriccions per l'estat d'alarma per al Pla de desescalada a la fase 1, publicada en l'Ordre SND 399/2020 amb la incorporació de les modificacions realitzades per l'Ordre SND 414/2020 en aquesta fase 1. També un resum de l'contingut de l'Ordre SND 427/2020 sobre la flexibilització de certes restriccions en els petits municipis i ens locals d'àmbit inferior.

MESURES PREVENTIVES DIFERENTS PROFESSIONS

21-05-2020

Infografies de diferents professions com atenció domiciliària, auxiliar de geriatria, netejadores de la llar etc .. per si pot ser del vostre interès per algun familiar o amics/es.

FITXA SINDICAL NÚM 11/2020 ORDEN SND/422/2020 SOBRE L'ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA

20-05-2020

Fitxa sindical núm 11/2020 ordre del Ministeri de Sanitat sobre l'ús obligatori de les mascaretas per al conjunt de la població a partir del 21 de maig de 2020.

FITXA SINDICAL NÚM. 10/2020 REAL DECRETO LEY 18/2020 de medidas sociales en defensa del empleo

14-05-2020

Fitxa sindical 10/2020  resum sobre el Reial Decret Llei 18/2020, que és com a conseqüència de l'Acord subscrit de manera tripartita entre el Governs, organitzacions sindicals i empresarials. L'acord és important perquè renova l'eina que ha permès salvaguardar centenars de milers de llocs de treball en els últims dos mesos. És important també perquè els agents socials i el mateix Govern han estat capaços de posar-se d'acord per preservar llocs de treball i empreses, "perquè el que anem a viure no és cap tonteria", va assegurar Unai Sordo.

FITXA SINDICAL NÚM 9/2020 Ordre per la flexibilització de determinades restriccions a la fase 1

11-05-2020

Fitxa sindical núm. 9/2020 sobre l'Ordre publicada el dissabte 9 de maig sobre la flexibilització de les obertures de certes activitats a la fase 1 de la desescalada per a la nova normalitat en alguns territoris.

XERRADA ON LINE AUTOGESTIÓ EMOCIONAL I MENTAL EN TEMPS DE CRISI

8-05-2020

Xerrada sobre autogestió emocional i mental en temps de crisi realitzada el 6 d'abril de forma on line al matí, la qual està a la vostra disposició per si pot ser del vostre interès. Us la recomanem pels continguts, això sí, dura aproximadament una 1 h. i 44 ', però podeu anar veient-la parcialment en funció del vostre temps.

SOL·LICITUD DE REUNIÓ PER A LA REINCORPORACIÓ A L'ACTIVITAT.

COCO FLASH NÚM 13 CCOO HA SIGNAT L'ACORD DE DESESCALADA A LA AGE

06-05-2020

COCO FLASH NÚM. 13 sobre acord signat per CCOO a la desescalada per als funcionaris de l'AGE, que pot servir-nos en la desescalada del nostre Ajuntament en allò que sigui de la mateixa  similitud. També petició que fem perquè es reuneixi el Comitè de Seguretat i Salut del nostre Ajuntament perquè comencin a elaborar els procediments i criteris per a l'inici de l'activitat.

COCO FLASH NÚM. 12 INFORMA JA ESTEM A LA FASE 0

05-05-2020

Amb aquest COCO Flash volem informar-vos dels canvis produïts en les fase 0 i fase 1, segons les ordres publicades al BOE del 3 de maig. Així mateix volem recordar-vos que amb la fase 0 s'inicia des del 1 de maig la jornada intensiva a l'Ajuntament de Viladecans.

HAURAN DE COMPTAR AMB NOSALTRES

https://www.youtube.com/watch?v=uS104R3aSJs&feature=youtu.be
 1-05-2020

Hauran de comptar amb nosaltres. Salut, treball, justicia social i uns serveis públics de qualitat.

COMIC DEDICAT ALS SERVEIS PÚBLICS I A LA SEVA ESSENCIALITAT AMB MOTIU DE L'1 DE MAIG

30-04-2020

Demà afrontem un 1 de maig diferent en quant a la seva organització i a la situación laboral, ja que l’actual pandèmia ens obliga a un confinament amb la impossibilitat de compartir espais públics amb altres persones i haurem d’afrontar  la crisi socioeconómica que provocarà la pandèmia.

Entre les diverses activitats, de modalitat virtual, que durem a terme, avui compartim aquest comic que hem elaborat des de CCOO. Versió video o PDF.

Va dedicat als serveis públics i a la seva essencialitat. Aquesta pandèmia ha deixat palesa durant tot el seu recorregut, de la importancia vital d’uns serveis públics ben organitzats, i sobretot, ben nodrits de personal qualificat per a afrontar els reptes actuals i els que han de venir.

Esperem que us agradi i feliç 1 de maig

Comic en Video

Comic en PDF

Concierto 1 de Maig


COCO FLASH NÚM 11 SOBRE LA DESESCALADA DE L'ESTAT D'ALARMA

29-04-2020

Resum sobre la desescalada aprovada ahir al Consell de Ministres, la qual consta de quatre fases i que van des del 4 de maig fins al final de l'última fase que serà el 22 de Juny.

Consell i recomanacions sobre salut laboral en el teletreball.

28-04-2020

Consells i recomanacions sobre salut laboral en el teletreball, aquí us les fem arribar mitjançant unes infografies. El dia 24 us enviem la informació sobre que avui és el dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, on ja us anticipàvem de l'emissió d'aquestes infografies.

FITXA SINDICAL 8/2020 SOBRE PRORROGA ESTAT D'ALARMA 10 DE MAIG I ORDRE DE PASSEJADES DIARIS NENS I NENES EN ESTAT D'ALARMA

26-04-2020

Fitxa sindical sobre la nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al 10 de maig, així com l'ordre per la qual s'estableixen els criteris i mesures perquè els nens i nenes puguin passejar en la situació de l'estat d'alarma.

COCO FLASH NÚM 10/2020 28 d'abril Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball

24-04-2020

COCO FLASH núm. 10/2020 on et informem que amb motiu del dia Internacional de la Seguretat i Salut en el treball que se celebra el 28 d'abril, volem dedicar-lo el record de les víctimes, para els seus familiars, i amics i companys i companyes de Treball, però també per a les persones treballadores, que encara a risc de su salut, han donat la batalla a aquesta malaltia en primera línia, CCOO i UGT han elaborat un manifest  en el qual afirmen que aquest 28 d'abril no pot ser com el d'altres anys.
També donar-vos a conèixer la campanya que vam iniciar sobre "El sindicat és VIDA", així com els consells i recomanacions per al teletreball mitjançant unes infografies, on us donem a conèixer la primera d'elles, que va sobre la il·luminació.

COCO FLASH núm 9/2020 La reincorporació presencial de les empleades i empleats públics

21-04-2020

COCO FLASH núm 9 reincorporació dels empleats i empleades en les administracions públiques. No ha de precipitar-se el retorn a l'activitat presencial a les administracions públiques i s'ha de fer amb les màximes garanties de seguretat i salut, tant en el centre de treball com en els desplaçaments. Per una reincorporació esglaonada, amb protocols d'actuació participats amb la part social on es determinin les mesures de protecció, mesures organitzatives, mesures higièniques i de tipus psicosocial.

Manual de resposta sindical davant el COVID19

19-04-2020

Aquest document s'ha elaborat a partir dels dubtes i
consultes que han arribat el sindicat, a través dels
canals que CCOO ha posat a disposició de la seva afiliació i de tots els treballadors i treballadores.
És un document que estarà en contínua actualització,
mentre duri aquesta situació excepcional, versió 17 d'abril a les 14:00 hores.

PLATAFORMAS FORMACIÓN EN ABIERTO

17-04-2020

L'INAP i el Ministeri d'Universitats en col·laboració amb la CRUE (Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles) han posat en marxa sengles plataformes d'aprenentatge "en obert" i amb continguts gratuïts per a totes aquelles persones que puguin estar interessades.
L'INAP posa a disposició el sistema de formació per a l'ocupació de les administracions públiques un espai al seu web que facilita l'accés a diferents recursos d'aprenentatge EN OBERT, especialment destinats a qui treballen en el sector públic o s'interessen per l'administració pública.
Portal la Universitat a casa, de recursos per l'aprenentatge no presencial, dissenyat i mantingut per la UNED i la UOC juntament amb la contribució de totes les universitats espanyoles. Conectad@s

Cursos On Line para el desarrollo profesional

17-04-2020

Nova edició de cursos On Line per al mes d'abril.
Cursos disponibles:
 • Anglès (nivells A1-A2-B1-B2-C1)
 • Preparació examen Cambridge English First (FCE)
 • Preparació examen Cambridge English Advanced (CAE)
 • Coaching en línia per el desarrollo professional i personal
 • Microsoft Word 2013 Bàsic
 • Microsoft Word 2013 Avançat
 • Microsoft Excel 2013 Bàsic
 • Microsoft Excel 2013 Avançat
 • Curs en línia de Microsoft PowerPoint 2013

INFORMATIU NÚM 8 COCO FLASH SI NO ES COMPLEIX AMB LES NORMES DE SEGURETAT ET DONEM SUPORT PER DENUNCIAR

16-04-2020

Informatiu COCO Flash núm 8/2020. CCOO
de Catalunya posa a disposició de tots els treballadors i treballadores una via per canalitzar els incompliments de les mesures de seguretat davant el coronavirus que es produeixin a les empreses.

INFORMATIU COCO FLASH NÚM 7/2020 BONES PRACTIQUES ALS CENTRES DE TREBALL

12-04-2020

Informatiu COCO FLASH  núm. 7/2020 que resumeix la guia elaborada pel Ministeri de Sanitat per les bones pràctiques en els centres de treball a partir del 13 d'abril i que contenen un recordatori de les obligacions previstes a la normativa vigent, al costat de suggeriments que són igualment importants per a prevenir els contagis i lluitar així contra el COVID-19.

FITXA SINDICAL 7/2020 REAL DECRET 487/2020, DE 10 DE ABRIL, PRORROGA DE L'ESTAT D'ALARMA FINS AL 26 D'ABRIL

11-04-2020

Fitxa sindical sobre la nova prorroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril i en quina situació ens trobaríem.

Mesures sociolaborals treballadors i families

07-04-2020

Mesures sociolaborals extraordinàries per fer front a l'emergència social sanitària, per els treballadors i les families.

FITXA SINDICAL 6/2020 PRORROGA ESTAT D'ALARMA, ORDRE SERVEIS SOCIALS I PERMÍS RETRIBUÏT

30-03-2020

Mitjançant la fitxa sindical volem informar-vos de les últimes novetats legislatives del cap de setmana, entre les quals estan:
 1. Real Decret 476/2020, pel qual s'estableix la prorroga de l'estat d'alarma fins al 12 d'abril.
 2. Ordre ministerial sobre els recursos humans en els Serveis Socials.
 3. Real decret llei 10/2020, permís retribuït recuperable.
Entenem que en aquests moments tan difícils, cal que estiguem al dia de totes i cadascuna de les normatives que vagin sortint, siguin o no d'aplicació de forma directa.

GUIA PERSONAS TRABAJADORAS SENSIBLES AL COVID19

27-03-2020

Aquí teniu informació per aquelles persones treballadores especialment sensibles el COVID-19. El "Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals 
enfront de l'exposició el nou coronavirus (SARS-COV-2) 24.03.2020 "assenyala com col·lectius de risc:
• Persones amb diabetis.
• Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió.
• Malaltia hepàtica crònica.
• Malaltia pulmonar crònica.
• Malaltia renal crònica.
• Immunodeficiència.
• Càncer en fase de tractament actiu.
• Embaràs.
• Majors de 60 anys

TELETRABAJAR POR FUERZA MAYOR DE LA MANERA MAS SALUDABLE

27-03-2020

Document elaborat per CCOO i l'Institut Sindical de Treball Ambient i Salut (ISTAS) amb recomanacions que respon a la pregunta, "Què pots fer per treballar des de casa de la forma més saludable?"

Teletreballa sense risc

26-03-2020

Informar-vos que l'Àrea de Salut Laboral de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO en coordinació amb el Sector de Telecomunicacions de CCOO, van desenvolupar un projecte sobre el teletreball dins de les accions subvencionades per la Fundació Estatal de Prevenció de Riscos Laborals.
Aquesta campanya que va començar el 2019, consta d'un vídeo i un díptic explicatiu sobre el teletreball des d'una perspectiva preventiva.
Us enviem el vídeo i el díptic, perquè us pugui servir per a corregir algunes de les situacions, que possiblement, no haveu tingut en compte, a l'hora de realitzar el teletreball.
També ens pot servir per establir bases, si després d'aquesta experiència forçosa pel confinament, puguem explorar aquest camp en la nostra activitat professional normal.

Los profesionales de la seguridad pública escriben al presidente del Gobierno para reclamar protección inmediata y eficaz

25-03-2020

Les organitzacions CCOO, SUP, AUGC i AUME, representatives en els col·lectius de Policia Autonòmica, Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Forces Armades, respectivament, han enviat una carta conjunta al president de Govern, Pedro Sánchez, per demanar-los la seva declaració com a personal d'alt risc durant la lluita contra la pandèmia.

COCO FLASH NÚM 6/2020 FAKE NEW RETALLADA SALARIAL FUNCIONARIS PER CORONAVIRUS

24-03-2020

L'Àrea Pública de CCOO a Madrid, després de la reunió amb el Govern vol desmentir l'anunci d'un mitjà de comunicació sobre la retallada del 2% en els salaris dels empleats i empleades públics.

MANUAL DE RESPUESTAS SINDICALES ANTE EL COVID-19

23-03-2020

Document elaborat a partir dels dubtes i consultes que han arribat al sindicat, a través dels canals que CCOO ha posat a disposició de la seva afiliació i de tots els treballadors/es.

Per a consultes a Catalunya:
Telèfon 93.310.00.00
Horari: de 9,00 h. a 19,00 h.

COCO FLASH núm. 5/2020 SENTÈNCIA TJUE FUNCIONARIS INTERINS

20-03-2020

COCO FLASH on us informem de l'anàlisi de la sentència deL Tribunal de Justícia de l'Unió Europea del 19 de març de 2020 en el qual s'admet l'abús amb els interins però rebutja la conversió en indefinits.

FITXA SINDICAL 5/2020 REIAL DECRET 465/2020 MODIFICACIONS ESTAT D'ALARMA

19-03-2020

Fitxa sindical 5/2020 sobre les modificacions de el decret de l'estat d'alarma, referent a la limitació de la llibertat de moviment per la via pública, transport de mercaderies, modificació sobre la suspensió de terminis administratius, etc ...

MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL DAVANT EL CORONAVIRUS

18-03-2020

El Govern ha decidit construir un escut social que protegeixi els treballadors/es, pymes, autònoms, famílies i col·lectius vulnerables de l'impacte d'aquesta crisi sanitària.

COCO FLASH núm 4 Possibles sancions per l'incompliment de l'estat d'alarma

17-03-2020

Des de CCOO volem informar-vos a través del nostre informatiu COCO Flash de les sancions que pot tenir l'incompliment de l'estat d'alarma.

FITXA SINDICAL 4/2020 REIAL DECRET 463/2020 ESTAT D'ALARMA

16-03-2020

Fitxa informativa 4/2020 sobre el contingut del Reial Decret 463/2020, del 14 de març sobre les mesures del Govern sobre l'estat d'alarma.

REIAL DECRET LLEI 6/2020 PRESTACIONS SEGURETAT SOCIAL PER CORONAVIRUS

13-03-2020

Fitxa sindical núm 3/2020 sobre les prestacions de la Seguretat Social en cas d'aïllament o contagi per coronavirus.

Preguntes freqüents sobre el coronavirus

12-03-2020

1.- Dubtes generals sobre temes de salut 

2.- Preguntes freqüents sobre el coronavirus en l'àmbit laboral 

INFORMACIÓ D’ÀMBIT LABORAL DAVANT SITUACIONS DE RISC PEL CORONAVIRUS (COVID-19) 
 • En l'àmbit laboral 
 • En l'àmbit de la salut laboral 
Consultes laborals concretes sobre el coronavirus

Indicacions i informacions sobre l'evolució del coronavirus COVID-19 respecte del món del treball

10-03-2020

En les darreres setmanes ha sorgit una certa preocupació social per l'
evolució del coronavirus COVID-19, malaltia contagiosa sorgida a la Xina que ha afectat persones de diferents països.


Ahir, 9 de març, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya va acordar un document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.

ACTE DIA INTERNACIONAL DE LES DONES A L'AJUNTAMENT DE VILADECANS

10-03-2020

Dintre del lema de la Campanya del sindicat CCOO feminista: Denúncia i acció, és una campanya que està centrada en les discriminacions de gènere, així com les bretxes (la salarial, especialment), els col·lectius en situació precària, les violències contra les dones, els Plans d’igualtat o els registres salarials, entre d’altres. Els actes tindràn lloc a empreses i a les seus del sindicat arreu de Catalunya i també al carrer.

Des de la Secció Sindical de CCOO de l'Ajuntament de Viladecans ahir dia 9 de març es va fer una Assemblea de treballadors i treballadores on s'ha exposat la realitat de les treballadores en situació d'irregularitat i que treballen a la manta. Dones que pateixen una doble exclussió, com a dones i com a immigrants sense papers. La presidenta de la Cooperativa DIOMCOOP Marie Faye va fer una xerrada de què és ser dona i treballar a la manta, aixi com de su procés de cooperativa per aconseguir un treball digne, també és va visionar el seu documental, que ho podeu veure a:

https://vimeo.com/307016655


L'Acte va comptar amb la presencia de la Secretària de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya Alba García Sánchez, que ens va parlar de les condicions de vida i treball de les dones a Catalunya.

També comptem amb la presència del Secretari General de la Unió Intercomarcal del Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès i Anoia José María Romero que juntament amb la Secretària d'Organització de la Secció Sindical de CCOO de l'Ajuntament de Viladecans Mónica Sánchez van obrir i presentar l'acte.

ASSEMBLEA DIA INTERNACIONAL DE LES DONES PER ALS EMPLEATS/DES PÚBLICS AJUNTAMENT DE VILADECANS
03-03-2020

Des de la Secció Sindical de CCOO de l'Ajuntament de Viladecans hem organitzat una assemblea general per tots / es els treballadors / es de l'Ajuntament per al dia 9 de març de 2020 de 12 h. a 14:30 h. a la sala polivalent del Casal de Barri de Montserratina, amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

COCO FLASH Núm 3 REQUERIMENTS INSPECCIÓ DE TREBALL A L'AJUNTAMENT

2-03-2020

COCO FLASH 3/2020
sobre els requeriments de la inspecció de treball a l'Ajuntament sobre la denúncia realitzada el 5 d'agost de 2019 per CCOO sobre les deficiències de la Biblioteca Municipal i l'Edifici de Can Calderon.

CAMPANYA 8 DE MARÇ 2020

26-02-2020

Durant tres setmanes, del 18 de febrer al 8 de març, tindran lloc les activitats organitzades per CCOO de Catalunya arreu del territori amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Enguany el lema és “CCOO feminista: denúncia i acció” i la campanya estarà centrada en les discriminacions de gènere, com les bretxes (la salarial, especialment), els col•lectius en situació precària, les violències contra les dones, els plans d’igualtat o els registres salarials, entre d’altres. Els actes tindran lloc a empreses, a les seus del sindicat arreu de Catalunya i també al carrer. 

Actes de la campanya al Baix Llobregat: 
 • Divendres 6 de març, CCOO del Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf ha organitzat l'acte 'Plans d'igualtat: avancem col•lectivament' que tindrà lloc a CCOO de Cornellà a partir de les 10 del matí. 
 • MANIFESTACIÓ 8 DE MARÇ  a les 17.00 h, manifestació unitària programada pel Moviment Feminista. Sortida des de la Plaça Universitat de Barcelona. Porta la teva samarreta lila i vine amb la teva amiga, les teves germanes, cosines,filles, mare, àvies… i amb qui vulguis però vine i no et quedis a casa!

FICHA SINDICAL NÚMERO 2 DEROGADO DESPIDO POR ASISTENCIAS AL TRABAJO

20-02-2020

El Consell de Ministres de dimarts dia 18 va aprovar la derogació de l'apartat d) de l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors amb referència a l'acomiadament objectiu per faltes d'assistències a la feina, publicat al BOE 43 de data 19 de febrer de 2020 com Reial Decret Llei 4 / 2020.

PROPOSTA DE CCOO SOBRE PROTOCOL DE VIOLENCIA OCUPACIONAL

14-02-2020

Des de CCOO hem elaborat una proposta de protocol d'actuació i prevenció davant de situacions de violència ocupacional, que hem presentat  el Departament de Recursos Humans i Tècnic de Prevenció, per confeccionar un model propi per al nostre Ajuntament.

COCO FLASH núm. 2/2020 PAGA DE PRODUCTIVITAT FEBRER

10-02-2020

COCO FLASH
núm. 2 de l'any 2020 sobre la paga de productivitat i assiduïtat del mes de febrer d'aquest any.

FITXA SINDICAL núm 1/2020 EQUIVALÈNCIA POLICIA LOCAL A EL TÍTOL DE TÈCNIC

30-01-2020

Fitxa sindical sobre l'Ordre EFP / 1241/2019, de 19 de desembre, per la qual s'estableix l'equivalència genèrica de la feina de policia a l'títol de Tècnic corresponent a la formació professional de sistema educatiu, publicat al BOE núm 307.


COCO FLASH nº 1/2020 Increment salarial 2%

22-01-2020

Aquí teniu l'Informatiu COCO FLASH núm 1/2020 sobre l'augment salarial del 2% de l'any 2020 per als empleats / des públics / es, aprovat ahir en el Consell de Ministres, i com es veuen reflectits en els diferents conceptes retributius.

COCO FLASH núm 15/2019 Estat de les negociacions

18-12-2019

COCO FLASH
sobre l'estat de les negociacions col·lectives fins a la data.

COCO FLASH núm.14 PROPOSTA CALENDARI GENERAL

29-11-2019

COCO FLASH, Proposta de les Organitzacions sindicals presents a la Mesa general del calendari laboral 2020, amb la proposta de fixar mitjançant acord els 218 dies de treball a l'any.

ASSEMBLEA 12-DIC "PER UN SERVEIS SOCIALS DIGNES"

29-11-2019
Assemblea per al personal de serveis socials per al:
 • dia 12 de desembre de 2019 
 • de 12:15 h. a 14:30 h, 
 • Sala de Educació Vial de Can Palmer
per exposar la campanya "PER UNS SERVEIS SOCIALS DIGNES".
A l'assemblea s'exposaran tots aquells temes que tenen a veure amb el model de serveis socials i la denúncia que des de CCOO pretenem elevar a les institucions sobre les diferents problemàtiques actuals en aquest servei.
Estem elaborant un manifest en el qual us demanem la vostra col·laboració, perquè sigui un manifest realitzat pel conjunt de professionals dels serveis socials de tot Catalunya.

Hi assistiran com a ponents:
Isabel Marcos Treballadora Social de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
Pep Boadella Tècnic de Salut Laboral de la FSC de CCOO.
Moderarà: Mónica Sánchez

COCO FLASH núm. 13 PROPOSTA TEXT REFÓS CAPÍTOL II, PART 2a

21/11/2019

Aquí us remetem les propostes del Capítol II dels articles 10 al 16 elaborades per CCOO per al text refós de l'Acord de Condicions Laborals dels empleats / des de l'Ajuntament de Viladecans.

25 N Jornada Internacional per l'eliminació de les violències contra les dones i les criatures

18-11-2019

El 25 de Novembre (25N) és la Jornada Internacional per l’Eliminació de les violències contra les dones i les criatures.  Sabem que les violències masclistes són l’expressió més brutal del patriarcat i necessita de la complicitat i participació de tothom per eradicar-la. 

A Catalunya es produeixen uns 20.300 assetjaments sexuals a la feina a l’any, en aquest 2019 8 dones han estat assassinades per la seva parella o exparella ...  es coneix que la violència sexual només es visualitza el 20%.

Al voltant del  25N es una oportunitat per portar a les empreses la reflexió i acció entorn a les violències masclistes...

MANIFEST CCOO 25N

COCO FLASH núm 12 PROPOSTA CALENDARI GENERAL 2020

15-11-2019

Proposta de calendari general per a l'exercici 2020, amb els dies laborals i festius de l'any per l'Ajuntament de Viladecans.

COCO FLASH núm 11 PROPOSTES TEXT REFOS CAPITOL II Part 1ª

11/11/2019

Aquí us remetem les propostes del Capítol II dels articles 6 al 9 elaborades per CCOO per al text refós de l'Acord de Condicions Laborals dels empleats / des de l'Ajuntament de Viladecans.

COCO FLASH núm 10 PROPOSTES TEXT REFOS CAPITOL I

11/11/2019

Aquí us remetem les propostes del Capítol I elaborades per CCOO per al text refós de l'Acord de Condicions Laborals dels empleats / des de l'Ajuntament de Viladecans.

FITXA SINDICAL Nº 5 ELECCIONS GENERALS 10N

07/11/2019

Fitxa sindical relacionada amb els permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores amb motiu de les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat que tindrà lloc el diumenge 10 de novembre.

CCOO FLASH Nº 9 BASES DE CONVOCATÒRIA AUX. ADM.

04-11-2019

Us presentem el nou model d'informatiu que es passarà a anomenar "CCOO FLASH", seguirem amb la numeració de l'anterior, per tant, serà el núm. 9. En aquest informatiu us comuniquem les bases de convocatòria d'una plaça d'auxiliar administratiu de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2017 publicades al BOPB.

INFORMATIU Nº 8 CONSTITUCIÓ MESA GENERAL

18-10-2019

CCOO informa de la constitució de la Mesa General, així com la suspensió d'un apartat del conveni i les propostes realitzades a l'Administració per part de CCOO, UGT i CSIF.
Si vols veure l'acta, te la remetem

FS 3/2019 PROPOSTES TEXT REFÓS PERMISOS I LLICÈNCIES.

11-10-2019

Des de la Secció Sindical de CCOO portem temps elaborant el text refós per a la realització de l'Acord / Conveni per als empleats i empleades de l'Ajuntament de Viladecans, aquí us presentem la fitxa sindical realitzada exproceso per posar tots i cadascun dels permisos, llicències, reduccions de jornada i excedències al dia, d'acord amb les diferents normatives que ens són d'aplicació com a personal treballador / a de la funció pública.

Comunicat de riscos obres dependències Policia Local

30-09-2019

Des de CCOO vam comunicar a l'Ajuntament de Viladecans uns riscos ocasionats per la reparació de la teulada de la Prefectura de la Policia Local, com a conseqüència de la caiguda d'objectes des de la teulada pel forat interior a la zona transitada pels empleats / des de la Prefectura, amb el consegüent risc d'accident que comporta aquesta circumstància.

CCOO denuncia les males condicions laborals dels edificis municipals de Can Calderon i la Biblioteca.

25-09-2019

El 5 d'agost de 2019 CCOO va denunciar davant la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social una sèrie de deficiències en els edificis municipals de Can Calderon i la Biblioteca, que estan en certa mesura afectant la salut dels empleats / es. Portem més de dos anys comunicant a l'Ajuntament aquesta problemàtica, no obtenint resultats positius al respecte. Pel que, no queda una altra que posar en coneixement de l'autoritat laboral tal circumstància perquè es posin com més aviat millor les solucions.

Borses de treball de caràcter temporal d'auxiliar administratiu i conserge

24-09-2019


Us comuniquem que s'han aprovat amb caràcter urgent les convocatòries i bases del procés de selecció per ampliar amb caràcter temporal les borses d'ordenança conserge i d'auxiliars administratius.

 

El termini de presentació de sol.licituds que serà del 24/09/2019 fins al 3/10/2019.


Borsa d'auxiliar administratiu

Borsa d'ordenança-conserge

MOBILITZA'T PEL PLANETA DIVENDRES 27 DE SETEMBRE

16-09-2019

Un compromís amb la vida

El món necessita una economia que procuri el bé comú, davant l’acumulació desaforada que crea pobresa i fa malbé el planeta.

Un compromís a cada empresa

CCOO es compromet a treballar empresa per empresa per aconseguir una transició justa en el camí cap a un planeta ple de vida i benestar, i actuarà per aconseguir

Un compromís amb la mobilització

Coincidint amb la lluita dels Fridays for Future i amb la Setmana Europea de la Mobilitat, CCOO de Catalunya participarà en diversos esdeveniments.

Els sindicats sol·licitem canvi de Mútua d'Accidents de Treball

31-07-2019

A causa de les queixes i mala gestió de l'actual Mútua d'Accidents de Treball Egarsat, els sindicats presents en el Comitè de Salut Labvoral hem sol·licitat el canvi de mútua i així mateix realitzem un informe pel qual entenem que no cal fer una licitació, ja que no està sotmès a la Llei de Contractes del Sector Públic.

FITXA SINDICAL 2/2019 ACTUALITZACIÓ SALARIS JULIO-DICIEMBRE 2019

12-07-2019

El Consell de Ministres ha aprovat l'increment addicional del 0,25% de les retribucions del personal al servei del sector públic. D'aquesta manera, el Ministeri d'Hisenda compleix amb el compromís de realitzar aquesta millora pactada amb els representants dels empleats públics i d'aplicar-la en la nòmina de juliol com estava acordat.

En concret, el II Acord per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball contempla un increment salarial fix, més un percentatge addicional de l'increment lligat al creixement de l'economia. En el cas de 2019, s'establia que si l'increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 2018 arribés o superés el 2,5% s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2019, un altre 0,25% de increment salarial.

Fitxa sindical increments retributius 2019

11-07-2019

Fitxa sindical dels increments retributius que estaven previstos per la negociació col·lectiva per a l'any 2019. Com que el PIB ha complert amb els índexs previstos en els acords, en aquest mes de juliol ens toca l'increment salarial de tots els conceptes en un 0,25 %. A la reunió d'avui s'ha acordat que es realitzi aquest increment en la nòmina del mes de juliol.

Fitxa sindical Llei 6/2019 Igualtat de tracte i d'oportunitats

29-05-2019

Fitxa sindical LLEI 6/2019, d’1 de març de mesures urgents per la garantia de la IGUALTAT DE TRACTE I D’OPORTUNITATS entre dones i homes al treball i l’ocupació. Recull els permisos de les persones progenitores adaptada a la nova normativa.

FITXA SINDICAL DRETS TREBALLADORS/ES ELECCIONS MUNICIPALS

22-05-2019

Fitxa sindical sobre els drets dels treballadors/es en la participació en les eleccions al Parlament Europeu i Locals 2019.

CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ INTERNA 4 PLACES DE TÈCNIC MITJÀ

12/05/2019

Convocatòria procés de selecció per a la cobertura definitiva de 4 places de Tècnic Mitjà en Gestió de Recursos.


S'obre el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés de promoció interna.

MODIFICACIONS EN RELACIÓ A LA JORNADA, PATERNITAT O LA MATERNITAT I EL SUBSIDI PER A MAJORS DE 52 ANYS

25-04-2019

El Reial decret 6/2019, d'1 de març, es dedica a les mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a la feina i l'ocupació, mentre que el Reial decret 8/2019, de 8 de març, s'encarrega de les mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

CURS PREPARATORI OPOSICIONS EN VILADECANS DE AUXILIARS I ADMINISTRATIUS

02-04-2019

Formar-te realitza un curs preparatori d'oposicions per a Auxiliars Administratius i Administratius a Viladecans amb la col.laboració de CCOO.Es realitzarà a la Ctra. De Sant Climent, 34 al centre de Formació CETET.
El curs constarà de 40 hores presencials i un simulacre d'examen.
Les dates d'inici serà el 6/05/2019.

CCOO - QUE VOLEM PEL 2019-2023

CCOO - BALANÇ 2015-2019

L'Ajuntament de la doble escala salarial

05-03-2019

Informatiu nº 7 sobre la doble escala salarial que està succeint a l'Ajuntament de Viladecans, tenint en compte que per a un mateix lloc de treball hi ha diferents retribucions en funció del tipus de contractació que tinguis.

ACTES 8 DE MARÇ DE 2019

4-03-2019

Aquí teniu els actes organitzats al voltant del 8 de març VAGA DE DUES HORES DE 12:45 H. A 14:45 H., els que realitzarem com Seccions Sindicals a Viladecans i els que es realitzaran a Barcelona.

8 DE MARÇ VAGA DE DUES HORES PER TORN

26-02-2019

La lluita continua.

Fa un any per primera vegada CCOO va convocar VAGA LABORAL (2 hores per torn) el 8 de març amb el lema ENS PLANTEM, contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria, contra les violències masclistes, participant en una mobilització sense precedents i sumant-nos a la crida del moviment feminista internacional. La vaga del 8 de març de 2018 es va guanyar durant la campanya de convocatòria, aconseguint una gran presència mediàtica i un gran corrent de simpatia de l’opinió pública, i amb l’activitat a les empreses durant tota la jornada.

Eliminar tot tipus de bretxa i desigualtat

Posar fi a tot tipus de violencia

PROU BRETXES, VIOLÈNCIES I DESIGUALTATS!!! #EnsPlantem #8MCadaDia.

Seguirem informant dels actes que es facin per a aquest dia.

Veure reivindicacions

ACTUACIONS INSPECCIÓ DE TREBALL DENUNCIA CCOO

26-02-2019

Resultat de les actuacions inspectores del Departament de Treball, Afers Socials i Families, a la denúncia de CCOO a aquesta inspecció sobre la situació de les dependències del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Viladecans.

INFORMATIU Nº 6 PLA D'IGUALTAT INTERN

22-02-2019

Informatiu núm. 6/2019 sobre la valoració de CCOO del I Pla de Igualtat intern de l'Ajuntament de Viladecans.

INFORMATIU Nº 5 PAGA DE PRODUCTIVITAT

15-02-2019

Informatiu relatiu a la paga de productivitat del mes de febrer de 2019, que com sabeu es merita des de gener de 2018 a desembre de 2018 i en el qual es tenen en compte les baixes laborals descrites en l'acord per als corresponents descomptes, si pertoca.

INFORMATIU Nº 4 AMPLIACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

13-02-2019

Aquí teniu l'ampliació de l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2018, com a conseqüència de les anticipacions de jubilació produïdes en la policia local des de gener de 2019 i les que es produiran al llarg d'aquest any.

INFORMATIU Nº 3 ACORDS MESA GENERAL "INCREMENTS 2019 I MODIFICACIONS RLT"

24-01-2019

El 15 de gener de 2019 va reunir la mesa general de negociació dels empleats / es municipals de l'Ajuntament de Viladecans i es van arribar als acords que es reflecteixen en l'informatiu núm 3-2019.

INFORMATIU Nº 2 CURS DE FORMACIÓ ANGLES, COACHING I PREPARACIÓ MOSSOS

10-01-2019

Informatiu nº 2-2019 sobre cursos de formació sobre anglès, coaching i curs preparatori per a oposicions a Mossos d'Esquadra.


Curs angles A1, A2, B1, B2 C1 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2018 AJUNTAMENT DE VILADECANS

09-01-2019

Aquí teniu l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Viladecans de l'exercici 2018, que és el màxim de places que es poden convocar, oferta resultant del compliment de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat del 2018 en matèria d'ocupació.
Surten un total de 8 places per reposició i 5 per consolidació, a falta de les que es produeixin com a conseqüència de la nova regulació de l'anticipació de l'edat de jubilació de les policies locals.


ESTRENEM NOVA PÀGINA WEB: 


clica aquíAquesta deixa d'estar actualitzada des del 1 d'OCTUBRE de 2021.

Primer de Maig de 2021 ARA TOCA!

8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

COMO VENTILAR PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL COVID19

Arxiu de noticies

S''estan mostrant les entrades 1 - 32 de 141. Mostra'n més »