ACORD MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ

11-12-2017

Al dia d'avui hem arribat amb l'Ajuntament de Viladecans als següents acords:

OFERTA D'OCUPACIÓ PER AL 2017.
PROMOCIONS INTERNES.
MODIFICACIÓ DEL FONS SOCIAL (estava pendent de signar).
VALORACIÓ EXPERIÈNCIA EN LA FASE DE CONCURS.
SALARIS D'ENTRADA.
CALENDARIS LABORALS DE TOTS ELS COL·LECTIUS.
APROVACIÓ MODIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
MODIFICACIÓ DE LES ACTUALS TAULES SALARIALS.

Un dels elements importants a destacar d'aquest acord és l'abordatge del complement de productivitat actual, que era part del salari, i més concretament del complement específic, de manera que gran part de la quantitat del complement de productivitat passa a formar part del complement específic.

Anem avançant en una línia de negociació col·lectiva de diàleg social coherent a les necessitats dels empleats / des de l'Ajuntament i als serveis que es necessiten a la nostra ciutat.

CCOO IMPUGNA LA CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTIU D'ACCIÓ COMUNITÀRIA.

30-11-2017

CCOO impugna les bases de convocatòria del procés de selecció per a la provisió de llocs de treball de director / a de Servei d'acció comunitària, per permetre l'accés sense vincle amb l'Administració Pública (funcionari de carrera o personal laboral indefinit fix), per incompliment dels principis de mèrit, capacitat i criteris d'idoneitat, plaça i lloc de Treball reservat a personal funcionari de carrera, confusió de procediment de selecció de les bases de selecció, no negociació amb la representació sindical, composició del Tribunal qualificador i vulneració dels principis d'accés a la funció pública, per la qual cosa sol·licitem la suspensió de la resolució i declaració d'invalidesa de les actuacions realitzades.

Així mateix la rumorologia entre el personal de l'Ajuntament donen per fet, que una de les aspirants que atén a la inicials EMM és la candidata a ocupar aquest lloc, a més no és funcionària de carrera ni personal laboral de les administracions públiques, qüestió que a CCOO ens sorprèn, que sense haver-se celebrat ja corri qui l'ocuparà.

També dir, que per fi, tornem a una normalitat en la llista d'admesos on podem veure els que són, això evidentment ha estat demandat en diverses ocasions per CCOO, perquè puguem exercir el nostre dret a impugnar un tribunal per parentiu amb algun dels aspirants , qüestió que fins ara només constava en la llista d'admesos el DNI, quan en altres administracions locals les llistes d'admesos consta els noms i cognoms ordenats alfabèticament i no s'incompleix la Llei de Protecció de Dades.


FS 10_2017 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 DIC

27-11-2017

Fitxa sindical Eleccions al Parlament de Catalunya del día 21 de desembre de 2017 sobre els permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores.

PROPOSTA DE CCOO D'ACTUALITZACIÓ DELS MINIMS DE COMPLEMENT DE DESTÍ

02-11-2017

CCOO proposarà a la Mesa General de Negociació, incrementar els mínims de complement de destinació dels llocs de treball de l'Ajuntament de Viladecans per assimilar-los als dels funcionaris de l'Adminitració de l'Estat, tal com s'especifica a la normativa vigent.

CCOO RESPON PROPOSTA MODIFICACIÓ FASE DE CONCURS DE MERITS

31-10-2017

CCOO respon a la proposta de l'Ajuntament de Viladecans que van fer a la Mesa General de Negociació per escrit, referent a la modificació de la valoració de mèrits dels concursos en les oposicions.

CCOO denuncia l'instal·lació de Wifis no homologats

20-10-2017

CCOO no accepta l'instal·lació de Wifis no homologats per la UE en les diferents plantes de l'edifici del carrer Sitges, com a conseqüència de l'exposició a radiacions per electro-freqüència, perjudicial per a la salut dels empleats/des municipals.

Declaració del Ple de l'Ajuntament de Viladecans

29-09-2017

Declaració institucional del Ple de l'Ajuntament de Viladecans davant la preocupant situació política creada a Catalunya, aprovada per tots els grups municipals.

COMUNICAT CCOO I UGT 1 D'OCTUBRE

25-09-2017

CCOO i UGT sol.licitem que les ordres i instruccions amb referencia al referèndum, siguin comunicades per escrit de forma clara al personal de la Corporació amb la finalitat d'evitar que el personal de la plantilla  municipal pugui incórrer en cap tipus de responsabilitat.

Compromisos Generalitat amb els sindicats CCOO i UGT referent a l'1-O

19-09-2017

El Govern de la Generalitat s’ha reunit aquest matí amb CCOO i UGT, com a sol·licitants de la convocatòria del Consell Català de la Funció Pública (CCFP), per donar resposta a la nostra petició de dotar als empleats públics de Catalunya de les garanties jurídiques suficients davant l’1 d’octubre, tant els treballadors de la Generalitat com els de la resta d’administracions públiques de Catalunya.

CCOO impugna per segona vegada les bases de convocatòria d'auxiliar tècnic d'inspecció.

15-09-2017

CCOO impugna les bases de convocatòria per a la provisió temporal d'un lloc de treball d'auxiliar especialista adscrit a l'oficina d'inspecció municipal.
Com ja vam informar anteriorment s'estava revisant si estaven ajustades a dret.

BASES DE CONVOCATORIA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL D'AUXILIAR TÈCNIC ESPECIALISTA

Bases de convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball d'auxiliar tècnic especialista per a la provisió temporal mitjançant un concurs de mèrits, del grup de classificació C2 i amb un complement de destinació de 14, al qual segons les bases es poden presentar funcionaris i laborals de les categories Agrupacions professionals (Antic E; conserges, peons, oficials 2a etc ...) i els del subgrup C2.
Cal recordar que una convocatòria de data 18 de març del 2015, per al mateix lloc de treball, ja van ser impugnades per CCOO per entendre que no s'ajustaven a la legislació, qüestió que sorprèn, que dos anys després ens trobem en la mateixa situació , aquesta convocatòria està sent revisada i si no s'ajusta a dret, evidentment ens veurem en l'obligació d'impugnar aquesta convocatòria.

Suspensió de la convocatòria d'un tècnic per impugnació de CCOO

El 19 de juliol de 2017 CCOO va interposar recurs contra les bases de convocatòria per la CONTRACTACIÓ amb caràcter temporal d'un / a tècnic / a mitjà per dur a Terme la gestió del projecte de dinamització comunitària del barris i els festes d'barri de Viladecans , el 9 d'agost de 2017 s'ha suspèn l'acte administratiu mitjançant Decret d'Alcaldia, a l'espera de la resolució definitiva.

CCOO solicita al Ministerio del Interior medidas que garanticen la seguridad de las Policías Locales

25/08/2017

La incorporación de los cuerpos de Policía Local a la lucha antiterrorista exige una formación adecuada, la creación de protocolos de intervención y la disposición de medios técnicos y materiales. Medidas que no se han tenido en cuenta y ponen en riesgo la seguridad pública y la de los agentes.

Manifestació #NoTincPor


CCOO DENUNCIA BASES DE CONVOCATORIA D'UN TÈCNIC MITJÀ

19-07-2017

CCOO
denuncia bases de convocatòria per la contractació amb caràcter temporal d'un/a tècnic/a mitjà per dur a terme la gestió del projecte de dinamització comunitària del barris i les festes d'barri de Viladecans.

ACORD URGÈNCIES BRIGADA MUNICIPAL

19-07-2017

Després de les reunions mantingudes amb l'Administració sobre el tema de la regularització de les urgències de la Brigada Municipal, el 17 del present mes es va arribar a l'acord.

REUNIÓ MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ

11-07-2017

En el dia d'avui s'ha reunit la taula general de Negociació per tractar els següents temes: 
1.- Increment retribucions d'acord amb allò previst a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017. 
2.- Oferta Pública d'Ocupació. 
3.- Regulació complement salarial per cobertura de serveis d'urgències.

EVOLUCIÓ SALARIS 2010-2017

05-07-2017

Els treballadors i treballadores públics seguim patint la pèrdua del nostre poder adquisitiu continuada, i quan es parla de recuperació econòmica seguim oblidats. No oblidem el perdut i preparem-nos.


Veure fitxa sindical

FS 08-2017 PROJECTE DE RD PEL QUAL S'ESTABLEIX EL COEFICIENT REDUCTOR PER L'EDAT DE JUBILACIÓ DE LES POLICIES LOCALS

01-07-2017

Fitxa sindical sobre el projecte de RD projecte pel qual s'estableix el coeficient reductor per l'edat de jubilació dels Policies Locals, per fi el projecte del RD ha vist la llum iniciant-se el tràmit d'audiència d'informació pública, un cop finalitzat aquest tràmit i es disposi del dictamen del Consell d'Estat estarem a les portes de l'aprovació d'aquest RD.

PROPOSTA DE REAL DECRET JUBILACIÓ ANTICIPADA POLICIES LOCALS

30-06-2017

Proposta de Real Decret pel qual s'estableix el coeficient reductor de l'edat de jubilcación en favor dels policies locals al servei de les administracions municipals.
Pendent dels tràmits d'aprovació.

CCOO DENUNCIA L'UTILITZACIÓ DE QUADS A LA POLICIA LOCAL DE VILADECANS

30-06-2017

CCOO
davant la utilització de quads a la policia local de Viladecans per al servei de platja, denunciem els incompliments per part de l'Ajuntament de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals pel que fa a la informació, formació, participació i equips de protecció per a la utilització de nous equips de treball.


LEY 3/2017 DE 27 DE JUNIO DE PGE 2017

28/06/2017

Al dia d'ahir es va publicar al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2017, moment pel qual ja podem emplaçar a l'Ajuntament de Viladecans a en què mes es farà efectiu els endarreriments de l'1% i la corresponent actualització de les nostres nòmines, així com a la negociació de l'oferta d'ocupació pública per al 2017.

Fitxa sindical Vigilància de la salut

26-06-2017

Fitxa sindical FS 06_2017 sobre vigilància de la salut laboral:"la injustament ignorada", activitats preventives, que hem de saber i que hem de fer.

FITXA SINDICAL LPGE 2017

21-06-2017

Fitxa sindical 05-2017 sobre pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2017, amb les modificacions realitzades en el tràmit parlamentari del Congrés dels Diputats i publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals, pendent dels següents tràmits del Senat i aprovació i publicació al BOE.

Campanya 19J #ALERTAFEMINISTA

15-06-2017

CCOO
 recolzem la Campanya 19J #ALERTAFEMINISTA per uns Pressupostos Generals de l'Estat que facin front a la igualtat de gènere i la lluita contra la violència masclista

Volem denunciar la violència masclista i la manca de polítiques i pressupostos per fer front en aquest greu problema social ja que la quantia prevista als programes "Actuacions per a la prevenció de la violència de gènere" i "Igualtat entre dones i homes" suma el 0,00011% dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017.

És per aquest motiu, que plantegem un seguit d'accions perquè les Seccions Sindicals de CCOO, als ajuntaments de Catalunya, participin activament. 

Aquestes accions són les següents:
 • Impulsar las convocatòries de concentracions a les 12 h del matí del 19 de juny davant els ajuntaments.
 • Participació a les convocatòries de les concentracions de la tarda.
 • Impulsar l'aprovació de mocions per part dels governs municipals.

Informatiu nº 5 Acord Mesa General unificació de pluses.

22-05-2017

Nota informativa relativa a com quedarà la unificació de plusos pel que fa als acords assolits en el si de la Mesa General de Negociació dels empleats / des públics de l'Ajuntament de Viladecans.

AVANTPROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2017

28-05-2017

Fitxa sindical sobre les mesures que conté l'avantprojecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2017 i que qüestions ens afecten com a empleats / des públics / es de l'Administració Local.
Evidentment, falten els tràmits parlamentaris oportuns, però és un anticipo del que pretén el Govern Estatal.
Teniu dues versions de la fitxa, la completa que conté els articles de la mateixa Llei i els comentaris, i la simplificada que només conté els comentaris.

MANIFESTACIÓ PRIMER DE MAIG

19/04/2017

Amb el lema 'Ocupació estable, salaris justos, + drets socials' CCOO de Catalunya celebrarà l'1 de Maig d'enguany. Les manifestacions previstes són les següents: 
Barcelona, 11.30 h, ronda Sant Pere / passeig de Gràcia. 
Girona, 12.00 h, plaça de la Independència. 
Lleida, 12.00 h, plaça del Treball. 
Tarragona, 12.00 h, plaça Imperial Tàrraco. 
Tortosa, 12.00 h, plaça del Carrilet.

FONDO SOCIAL 2017

28/03/2017

Informatiu nº 3 sobre el fons social 2017 i els llistats provisionals de les ajudes sanitàries i beques d'estudi.

FITXA SINDICAL 03-2017 DRETS INFORMACIÓ LLEI TRANSPARENCIA I BON GOVERN

13/03/2017

Fitxa sindical nº 3 informativa sobre els drets d'informació de la llei de transparència i bon govern.

Fitxa sindical Funcionaris Interins i Oferta Pública d'Ocupació

09/03/2017

Fitxa sindical sobre ofertes públiques d'ocupació amb referència als funcionaris interins.

CURSOS DE FORMACIÓ POLICIA LOCAL A ISPC

08/03/2017

Cursos de formació per a policies locals a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, pactats amb l'Ajuntament de Viladecans i que s'ofereixen als policies locals de l'Ajuntament.

- Curs d'actuació en matèria de seguretat viària i circulació. Places ofertades 2.
- Taller de policia administrativa: Comerç i ocupació de la vía pública. Places ofertades 3.
- Curs d'educació viària 1. Places ofertades 1.
- Curs d'actualització i seguretat ciutadana. Places 2.

ACTIVITATS DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

06/03/2017

Activitats amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.

8 de març

10h.  Assemblea de delegades i delegats. Sala d’actes de CCOO (Via Laietana, 16).
         10 ANYS DE LA LLEI D’IGUALTAT: I ARA QUÈ?
        • Ho presenta Alba Garcia Sánchez, secretaria de la Dona i de Cohesió Social de CCOO de Catalunya.
        • Ponència d’Encarna Bodelón González, professora de filosofia del dret a la UAB i directora del Grup de recerca Antígona: drets i societat amb perspectiva de gènere.
        • Taula rodona: Mercè Haro Garcia, de l’empresa Miquel Alimentació, i Alba Garcia Sánchez.
        • Cloenda a càrrec de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.

12 h. Manifestació, concentració i acció reivindicativa a les portes de Foment del Treball. 

16.30 h. Projecció de la pel·lícula La vieja dama indigna
Espai l’Assemblea, a la seu de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, de Barcelona).

19 h. Manifestació unitària amb el lema “La revolució imparable de les dones”
Organitzada per la Comissió 8 de Març 2017, Barcelona. A plaça de la Universitat de Barcelona. 

La gent de CCOO ens trobarem, a les 19 h, a la porta central de la Universitat de Barcelona. 

PLA DE FORMACIÓ EMPLEATS PÚBLICS LOCALS

03/03/2017

PLA DE FORMACIÓ AFEDAP 2017
Per segon any consecutiu, les entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i els sindicats CCOO i la UGT hem acordat oferir conjuntament un pla de formació per a tots els treballadors de les administració públiques locals, coordinat per l’EAPC i finançat amb fons de formació per a l’ocupació pública.

PAGA DE PRODUCTIVITAT-ASSIDUÏTAT FEB-2017

22-02-2017
Informatiu nº 2_2017 sobre la paga de productivitat-assiduïtat, el seu origen i els descomptes per aquest mes de febrer de 2017.

Fitxa sindical ampliació permís de paternitat

20/02/2017

Fitxa sindical sobre l'ampliació del permís de paternitat que ve de la Llei 9/2009, de 6 d'octubre, per la qual es va aprovar un permís de paternitat de quatre setmanes ininterrompudes ampliable en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.
I que s'ha anat posposant la seva entrada vigor per les diferents lleis de pressupostos generals de l'Estat fins al 1 gener 2017.

VOLEM ACOLLIR

NADALA 2016 SECCIÓ SINDICAL AJ VILADECANS


CALENDARIO LABORAL 2017 AJ. VILADECANS


El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social impulsarà la jubilació anticipada dels policies locals després de la reunió amb la FEMP

13/12/2015

Amb la valoració favorable de la FEMP, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social inicia la tramitació d'un Reial Decret que reconeix la jubilació anticipada d'aquest col·lectiu, la mesura afectarà uns aproximadament 76.000 professionals.

Després d'una detallada recopilació de dades i l'anàlisi detallada de les condicions laborals dels policies municipals, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social considera que el col·lectiu compleix amb els requisits per accedir a la jubilació anticipada després de rebre l'informe favorable sol·licitat a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

MANIFESTACIÓ 15D EN DEFENSA DE L'OCUPACIÓ, ELS SALARIS I LES PENSIONS


CCOO denuncia anomalies en el Departament de Medi Ambient

03/11/16

CCOO
posa en coneixement del Comitè de Seguretat i Salut de l'Ajuntament de Viladecans una sèrie d'anomalies en el Departament de Medi Ambient que poden afectar la salut dels empleats/es, les anomalies detectades té a veure amb la ventilació i renovació de l'aire, goteres, il·luminació, plaga d'animals entre altres rosegadors, així com altures de sostre i espai de treball dels empleats / des que es troben en aquest departament. Un cop posat en coneixement en la reunió que en aquest escrit de denúncia es sol·licito, es va proposar un termini per a solucionar aquestes anomalies i si no es compleix, evidentment s'optarà per seguir els tràmits en una altra instància.

ÚLTIMES NOTÍCIES JUBILACION POLICIA LOCAL

22/09/2016


CCOO emplaça el Govern i als partits polítics a promoure una reforma urgent que ajusti la nostra legislació al marc europeu

19/09/2016

El TJUE reconeix als treballadors temporals el dret a percebre la indemnització de 20 dies per any sense necessitat que el seu contracte sigui fraudulent. CCOO, com a sindicat més representatiu, ha de promoure les accions judicials necessàries per a assegurar el pagament de les diferències econòmiques a la totalitat de treballadors i treballadores temporals que han vist extingit el seu contracte en l'últim any.

CCOO exigeix la revisió de l'actual normativa per acabar amb la precarització de l'ocupació pública

16/09/2016

L'Àrea Pública de CCOO reclama la convocatòria immediata de la Mesa General de la Funció Pública per iniciar un procés negociador que acabi amb l'actual situació d'excessiva precarietat de l'ocupació pública i complir així les sentències del Tribunal de Justícia Europeu.

Curs de Formació Policial


Avançament edat de jubilació policies locals


PROGRAMA SINDICAL DE CCOO EMÈS AHIR A LA NIT

12/09/2016

Ahir es va emetre el programa sindical de CCOO relatiu a les condicions laborals del personal amb discapacitat i les discriminacions que pateixen en les contractes realitzades per les administracions locals, el cas concret de parcs i jardins de l'Ajuntament de Barcelona.

BORSA DE TREBALL AUX. ADMINISTRATIUS

Manifestació Treball Digne, Drets Socials i Democràcia Real


Programa de càlcul de dies canosos i addicionals de vacances.

Aquí tens un programa d'excel per calcular els dies canosos i dies addicionals que tens als anys 2016 i 2017, en relació a l'acord respectiu.

FITXA SINDICAL PREACORD 2016-2019

13/05/2016

Fitxa explicativa del preacord 2016-2019, amb l'excepció de la policia local que farem una fitxa concreta per al col·lectiu.

PREACUERDO 2016-2019

13/05/2016

Aquí teniu el preacord signat per totes les organitzacions sindicals CCOO, UGT, SPC-CSIF, CSIF, i SPPM-CAT, per als propers quatre anys, en el qual es respecten els drets i criteris referits als assumptes propis per antiguitat (canosos) , dies addicionals de vacances en funció de l'antiguitat, etc ...

Manifestació #PROU RACISME!


CCOO saluda positivament la declaració d'inconstitucionalitat de part de la reforma de l'Administració Local del PP

08/03/2016

Avui s'ha conegut la sentència del Tribunal Constitucional que ha declarat la inconstitucionalitat d'una part de la LRSAL, que va reformar el règim de les administracions locals.

La sentència dictada en estimar parcialment el Tribunal Constitucional el Recurs promogut pel Parlament d'Extremadura, ve a confirmar una part dels arguments de FSC-CCOO, que en la nostra oposició a la globalitat de la Llei, ja vam assenyalar que envaïa competències de les comunitats autònomes.

A falta de realitzar una anàlisi més concret i detallat de la decisió judicial, ens trobem davant d'una sentència que s'anticipa al gran nombre de processos oberts i pendents de resoldre. CCOO considera positiu aquest primer pronunciament judicial, que ve a confirmar i validar els criteris d'oposició que vam sostenir davant l'esmentada Llei.

CCOO segueix reafirmant-se en el rebuig a la Llei i els seus continguts, que valorem com a molt negatius per al funcionament dels ajuntaments i demolidora per a la prestació pública dels serveis a la ciutadania, esperant que aquesta sentència sigui l'avantsala positiva de moltes altres que tombin l'engendro legislatiu.

La sentència qüestiona especialment la regulació restrictiva plantejada per LRSAL en relació amb les competències locals i autonòmiques en Sanitat, Serveis Socials i Educació, en envair competències de les comunitats autònomes, aspecte que CCOO ja vam posar de manifest en la tramitació.


A VILADECANS PER QUAN LA DEVOLUCIÓ DE DRETS?

23/02/2016
http://twitter.com/home?status=A+L'AJUNTAMENT+DE+VILADECANS+PER+QUAN+LA+DEVOLUCI%C3%93+DE+DRETS%3F+%23CCOO+pic.twitter.com%2FrdSCkEg5uB
Us informem que el divendres 19 de febrer, en la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya s'ha arribat als primers acords de recuperació dels drets laborals i socials eliminats als empleats/des públics en l'any 2012.
Fins arribar a aquesta situació els sindicats de forma unitària havien fet diverses assemblees i concentracions, i alhora desenvolupaven iniciatives de tipus institucional, com denúncies davant la Sindicatura de Greuges i reunions amb tots els grups parlamentaris, per aconseguir un posicionament favorable a que els treballadors i treballadores de la Generalitat no fossin discriminats respecte als de la resta de les Administracions de Catalunya...
 I nosaltres, els empleats/des de l'Ajuntament de Viladecans? ...
Tan difícil és arribar a acords, com s'han arribat a altres administracions públiques?...

CCOO GUANYA LES ELECCIONS SINDICALS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL A CATALUNYA AMB 328 REPRESENTANTS MÉS QUE EL SEGON SINDICAT.

16/02/2016

Amb les dades a 31/12/2015, CCOO és la primera força sindical, un cop més, en el conjunt de les Administracions Locals de Catalunya. 

Durant l'exercici 2015 hem augmentat la nostra diferència de representació percentualment amb UGT, situant-se en un 9,44%, amb els següents resultats:

El suport majoritari dels empleats públics locals catalans a CCOO és molt significatiu, encara que s'ha produït una disminució d'un 4.06% (147 delegats/des menys) en la representació total de delegats/des de l'Administració Local de Catalunya, CCOO ha augmentat la seva representació en un 1,12% respecte a l'any anterior, amb una disminució en nombres absoluts que no de representativitat, de 24 delegats/ des. 

UGT ha disminuït un 3,76% del total de la representativitat i amb una pèrdua absoluta de 187 delegats/es. La resta de sindicats ha augmentat percentualment un 2,75% i també han augmentat la seva representativitat amb 64 delegats/des.

Sens dubte un gran reconeixement a la feina i el compromís de les dones i el homes que representen i construeixen CCOO a les Administracions Locals Catalanes.

CCOO PRIMERA FORÇA SINDICAL A CATALUNYA

Sol·licitud de reunió a la Ministra d'Ocupació i Seguretat Social

22/01/2016

La plataforma de Sindicats sol·licita reunió amb la ministra en funcions Fatima Báñez, per conèixer els resultats dels estudis i informes i per abordar la terminació del procediment per a l'aprovació del Reial Decret que estableixi els coeficients reductors per l'anticipació de l'edat de jubilació de les policies locals.

LES VERITATS SOBRE L'ACORD

15/01/2016


Nota explicativa sobre l'acord de l'Ajuntament i UGT, anulat pel Ple Municipal del 23 de desembre.


FITXA SINDICAL 2016-01 NOVA REGULACIÓ BAIXES I ALTES MEDIQUES

12/01/2016

Aquesta fitxa sindical resumeix els canvis més importants al respecte del funcionament de les baixes i altes mèdiques de la 
Seguretat Social.

2ª FASE DE FUNCIONARITZACIÓ

07/01/2016

El passat 23 desembre 2015 van prendre possessió com a funcionaris, el personal laboral de l'Ajuntament que ha participat de la 2a fase de funcionarització, dins els acords entre les organitzacions sindicals i l'Ajuntament.
Amb aquest acte, alguns pensen que ja s'ha acabat la funcionarització del personal de l'Ajuntament, CCOO entenem que cal una 3a fase de funcionarització on el personal de la Brigada Municipal puguin decidir, si volen o no funcionaritzarse, tenir el mateix dret que l'encarregat de la Brigada Municipal (Que si ha tingut dret a decidir, si o no a la funcionarització en la 2a fase).

Felicitem a tots els companys i companyes que han passat en aquesta fase a ser funcionaris públics.

COMUNICAT SINDICATS


JORNADES JUBILACIÓ POLICIES LOCALS


ASAMBLEAS ACUERDO CANOSOS Y DIAS ADICIONALESFITXA SINDICAL: COMPLEMENTS PENSIONS PER MATERNITAT

01/12/2015

Fitxa Sindical que explica el NOU Complement de les pensions contributives de la Seguretat Social, per les dones amb fills naturals o adoptats, a partir de dos o més.

FITXA SINDICAL: DRETS TREBALLADORS/ES ELECCIONS GENERALS 20D

                             30/11/2015

Fitxa Sindical que explica els drets dels treballadors i treballadores per participar a les eleccions generals al Congrés i Senat previstes pel proper dia 20 de desembre de 2015.


ASAMBLEAS SOBRE CANOSOS Y DIAS ADICIONALES VACACIONES


INFORMATIU CANOSOS I DIES ADICCIONALS

23/11/2015

Nova Llei de procediment administratiu comú

19/10/2015

El passat 2 d'octubre es va publicar al BOE el text de la nova Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot i que encara trigarà un any a entrar en vigor, certs apartats dos, presentem gràficament algunes de les novetats que incorpora aquesta norma. 
La Llei de procediment administratiu comú és una norma de gran importància no només per als empleats i empleades públics, és fonamental per a la ciutadania en general ja que gràcies a ella obté la seguretat que els tràmits administratius desenvolupats davant d'un organisme públic es realitzaran de forma rigorosa i no de forma aleatòria. 
La nova norma entrarà en vigor un any després de la seva publicació però és important familiaritzar-se amb alguns dels canvis que en ella s'introdueixen. Per això presentem gràficament algunes de les novetats que hem considerat més importants, no es tracta d'un estudi exhaustiu ni detallat de la mateixa, tan sols alguns dels canvis que hem considerat importants. 
El canvi fonamental que introdueix la nova norma és segurament la implantació definitiva de la gestió electrònica del procediment el que porta a modificacions tant de cara al ciutadà com a l'Administració. 
Així, mentre les persones físiques poden optar entre comunicar-se per mitjans electrònics o no, utilitzar mitjans electrònics passa a ser obligatori per a les persones jurídiques o els i les professionals l'activitat requereixi col·legiació obligatòria. 
També la gestió electrònica requereix canvis en la pròpia Administració i per exemple es regula l'expedient en la seva configuració electrònica, les notificacions per aquests mitjans o el còmput de terminis. 
Altres qüestions destacables introduïdes passen per un nou còmput de terminis per hores, la implantació d'un nou procediment de tramitació simplificada, la supressió de "la reclamació prèvia", o certes peculiaritats en el procediment sancionador. 
Accedeix al gràfic interactiu (requereix tova flash player, versió només per a pc o ordinador portàtil)

FITXA SINDICAL RECUPERACIÓ PAGA EXTRA, ASSUMPTES PARTICULARS I DIES ADDICIONALS VACANCES

13/09/2105
http://twitter.com/home?status=Fitxa+Sindical+recuperaci%C3%B3+una+part+paga+extra%2C+un+dia+de+assumptes+particulars+i+dies+addicionals+vacances+%23CCOO+pic.twitter.com%2FS87Xy43MCg
El Consell de Ministres del 4 de setembre va aprovar retornar als empleats/des públics una part de la paga extra de Nadal del 2012, un dia d'assumptes propis i dies addicionals de vacances, aquesta devolució de drets, es veu materialitzada aquest divendres 11 de setembre amb la publicació al BOE del Reial Decret Llei 10/2015.


FITXA SINDICAL DRETS DELS TREBALLADORS/RES PER PARTICIPAR A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES

02/09/2015

Fitxa sindical que recull els drets dels treballadors i treballadores per participar a les ELECCIONS AUTONÒMIQUES del 27/09/2015.

FITXA SINDICAL 2015-04 REPERCUSSIONS LLEI PGE 2016

01/09/2015
http://twitter.com/home?status=Fitxa+sindical+repercussions+projecte+Llei+PGE+2016+%23CCOO+http%3A%2F%2Faj-viladecans.ccoo.cat+pic.twitter.com%2F2k4HQB9DWS
Fitxa sindical 2015-04 sobre les repercussions del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2016, el qual es troba en debat parlamentari i en el qual es regulen certs aspectes que ens afecten com a empleats / des públics.

FITXA SINDICAL 2015-03 MODIFICACIONS EBEP I ALTRES LLEIS

11/08/2015

Fitxa Sindical 2015-03 sobre modificacions legislatives realitzades pel Govern del Partit Popular i publicades en el BOE del 29-07-2015, referents a diferents apartats de l'Estatut de l'Empleat Públic (EBEP), Estatut dels Treballadors (ET) i Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2015.

El Jutjat del Social dóna la raó a l'Ajuntament de Viladecans

03/08/2015

Com sabeu el passat 24 de març del 2015 se celebraren les Eleccions Sindicals en el nostre Ajuntament, per al personal funcionari i personal laboral. 

Donant-se la circumstància, que l'Ajuntament va denunciar al Jutjat del Social el procés electoral del personal laboral, per entendre que no tocaven triar 13 representants, si no 9. 

Com sabeu el resultat de l'eleccions sindicals van ser: UGT 6, CCOO 6, i CSIF 1. 

El 3 de Juny del 2015 va celebrar la vista, i el jutge del Jutjat del Social nº 21 de Barcelona en data 16 juliol 2015 dicta Sentència nº 267/2015, decidint el següent: 
 • Accepta la demanda interposada per l'Ajuntament de Viladecans, declarant que no toquen 13, si no 9. 
 • Declara nul el laude arbitral electoral B-122/15. 
 • Sense necessitat d'anul·lar i repetir el procés electoral, en tant que permet la seva esmena, s'adequa el nombre i composició dels representants electes a 9 membres, 5 al col·legi de tècnics i administratius i 4 pel col·legi d'especilistas i no qualificats.

 I tenint així mateix en compte, els Fonaments Jurídics, la qüestió queda resolta, eliminant quatre delegats del col·legi d'especialistes i no qualificats, de manera que el resultat en aquest col·legi és: 2 delegats per CCOO i 2 delegats per UGT, quedant el col·legi de Tècnics i administratius igual que estava. 

 Pel que el resultat final, segons sentència: UGT 4, CCOO 4 i CSIF 1. 

Davant la qual cosa, els companys que van resultar elegits per CCOO el dia 24 de març del 2015 pel col·legi d'especialistes i no qualificats Rafael Zamora i Andres Miguel Irby, deixaran de ser delegats com a conseqüència del resultat de la Sentència.

CCOO després de la seva pressió aconsegueix que Hisenda retorni part del que arrabassat a les empleades i empleats públics

31/07/2015

A la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques celebrada ahir, el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, va comunicar que els empleats públics tindran una pujada de l'1% de les retribucions. En la mateixa reunió va informar que es recuperarien alguns drets eliminats com la paga extra de desembre de 2012, un dia d'assumptes propis i d'alguns dels anomenats "canosos" o l'eliminació de la taxa de reposició per als sectors prioritaris.

INFRACCIONS A LA LLEI ORGANICA DE PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA

08/07/2015

Amb motiu de l'entrada en vigor, el dia 1 de juliol de l'any 2015, de la nova Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la Seguretat Ciutadana,canvien les infraccions i la seva referència en articulat respecte de l'anterior Normativa.

CURSOS DE FORMACIÓ PLA AGRUPAT DIPUTACIÓ A L'AJUNTAMENT DE VILADECANS

3/07/2015

Dins de les activitats aprovades al Pla Agrupat de Formació:
 • AVALUACIÓ DE SERVEIS, en modalitat semipresencial, adreçada a personal tècnics i comandaments, serà del 29 de setembre al 10 de novembre i les dates de les sessions presencials seran els dies:6 i 21 d'octubre i 5 de novembre en horari de 9.30 a 14.30 hores a les instal.lacions de Can Calderon.

 • CONSUM RESPONSABLE A L'OFICINA, i que es podria realitzar els dies 16 i 23 de novembre de 10 a 14 hores, en la 2a planta de la Torre Baró.
L'Ajuntament la setmana vinent donara difusió de les dues activitats mitjançant un comunicat i quedaran publicades a la Intranet.

NOTA EXPLICATIVA DEL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES SOBRE LA REFORMA LOCAL

22/06/2015

http://twitter.com/home?status=NOTA+EXPLICATIVA+DEL+MINHAP+SOBRE+LA+REFORMA+LOCAL+%23CCOO+%40ACM948+%40Municipis+http%3A%2F%2Ffsc-local.ccoo.cat+pic.twitter.com%2FwJSEjFKT7l
Després de les eleccions municipals del passat mes de maig i un cop s'han constituït els ajuntaments, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques surt amb una nota explicativa de la Reforma Local el passat 10 de juny de 2015, basada en cinc grans apartats, desenvolupant la interpretació de la reforma i contestant les preguntes més freqüents sobre els temes tractats a la nota explicativa. Els cinc punts són: 
 • CLARIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES. 
 • RACIONALITZACIÓ DE L'ESTRUCTURA LOCAL. 
 • RÈGIMS DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LES CORPORACIONS LOCALS. 
 • RACIONALITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA. 
 • CONTROL FINANCER I PRESSUPOSTARI MÉS RIGORÓS I IMPULS DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA.

Els rumors sobre la publicació aquest divendres dels coeficients reductors de l'anticipació de l'edat de jubilació dels Policies Locals, NO SÓN CERTES

17/06/2015

Comunicat de la plataforma per l'avançament de l'edat de jubilació a nivell estatal, sobre els rumors que estan circulant respecte a que aquest divendres sortirà publicat al BOE els coeficients reductors sobre la anticipació de l'edat de jubilació de les policies locals i autonòmiques. No són certes aquestes informacions, i que de moment l'únic que hi ha al respecte són els estudis preceptius que s'estan realitzant.

FITXA SINDICAL CALENDARI LABORAL 2016


10/06/2015
http://twitter.com/home?status=fitxa+sindical+CALENDARI+LABORAL+%232016+CATALUNYA+%23CCOO+https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FfvMpKr+http%3A%2F%2Ffsc-local.ccoo.cat+pic.twitter.com%2FH2RDRL8xaw

Fitxa Sindical amb les festes laborals oficials previstes pel 2016

CCOO recorre l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Viladecans per falta de negociació, irreal e insuficient.

02/06/2015

http://twitter.com/home?status=%23CCOO+recorre+l%27OPO+2015+de+l%27Ajuntament+de+Viladecans+per+falta+de+negociaci%C3%B3+i+irreal+e+insuficient+pic.twitter.com%2FoiNatxuDKs
El dia 29 d'abril vam ser convocats a una reunió sobre la informació de l'oferta d'ocupació pública (OPO) per a l'any 2015, en què l'Administració es va limitar a informar-nos de les convocatòria que s'incloïen en la mateixa.

CCOO davant la falta de negociació col·lectiva sobre l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2015, davant la no inclusió de les promocions internes en l'oferta, i davant que la pròpia administració exprés que es reservava algunes convocatòries i no les incluia en l'oferta, sense delimitar ni informar-nos dels límits de la taxa de reposició de vacants.

CCOO davant la vulneració del dret de negociació col·lectiva, vam decidir denunciar aquests fets mitjançant el pertinent recurs de reposició, amb l'objecte que la mateixa Administració compleixi amb el dret de negociació col·lectiva amb les centrals sindicals i s'incloguin totes les places possibles en la pròpia oferta, ja que considerem que són insuficients, donat l'index de temporalitat en el nostre ajuntament.

L'Ajuntament de Viladecans no col·labora amb la Seguretat Social en l'estudi per a la jubilació anticipada de la policia local.

20/05/2015

La FEMP en la seva circular del 27 de juny de 2014, comunicava sol·licitant als ajuntaments de més de 5.000 habitants, transferissin a la Secretària d'Estat de la Seguretat Social, les dades referents a la plantilla de la Policia Local d'aquests municipis, amb el objecte de realitzar els estudis oportuns per establir els coeficients reductors i anticipar l'edat de jubilació dels cossos de Policia Local.

A dia d'avui, encara hi ha ajuntaments de Catalunya, que no han tramitat aquesta informació, entre els quals es troba l'Ajuntament de Viladecans, juntament amb els ajuntaments de Sant Boi, Cornella, Cerdanyola, Terrassa, Rubi, Mollet, Manresa, Sant Cugat i Mataró, la resta ja han tramitat aquesta informació.

Des de CCOO ja hem sol·licitat en diverses ocasions es tramitin les dades a la Seguretat Social, i l'última vegada el dia 19 d'abril del 2015 amb escrit dirigit a l'Il·lustríssim alcalde de Viladecans, perquè doni les instruccions oportunes perquè es tramitin els dades de la plantilla de policia local de Viladecans amb la major diligència possible.

Convocatòria de 4 places d'agent de la policia local

18/05/2015

Convocatòria i bases del procés selectiu per a la provisió definitiva de quatre places d'agent del cos de la Policia Local de L'Ajuntament de Viladecans.

L'objecte d'aquesta convocatòria es la provisió definitiva de quatre places d'agent del cos de la policia local de l'Ajuntament de Viladecans, corresponents a l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2015, enquadrades dins l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i categoria d'agent de l'escala bàsica, subgrup C2, mitjançant el sistema de selecció de concurs oposició lliure, dotades amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.

El termini de presentació d'instàncies és del 14 de maig al 2 de juny de 2015.

Publicació bases convocatòria 2a fase funcionarització

05/05/2015

El dia 5 de maig s'han publicat al DOGC les bases de la CONVOCATÒRIA I BASES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ, PER A PROVEIR DIVERSES PLACES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI D’AQUEST AJUNTAMENT, MITJANÇANT EL SISTEMA DE SELECCIÓ DE CONCURS OPOSICIÓ RESTRINGIT AL TORN DE RESERVA ESPECIAL.
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

OFERTA PUBLICA D'OCUPACIÓ 2015

05/05/2015

El dia 29 d'abril a les 9.30 h. se'ns va convocar a la reunió on se'ns informava de l'Oferta Pública d'Ocupació, i aquest mateix dia sembla que es va realitzar el Decret de Tinença d'Alcaldia i comunicació al Diari Oficial. 
El dia 4 de Maig del 2015 pública la mateixa al DOGC.
Només s'ofereixen 4 places d'agent de la Policia Local i una plaça d'Inspector de la Policia Local.

El Gobierno inicia el proceso para permitir a los policías locales acceder a la jubilación anticipada


02/05/2015

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha iniciat el procediment per dur a terme les modificacions normatives que permetran regular la jubilació anticipada dels policies locals, una mesura que afectarà a un col·lectiu d'unes 70.000 persones.

Bases de la 2a fase de funcionarització

30/04/2015

Han estat aprovades les bases i les respectives convocatòries dels processos de funcionarització de determinades places de la plantilla de personal laboral i corresponents a la segona fase que es va acordar a la Mesa General de Negociació de Matèries Comuns de l’Ajuntament de Viladecans de data 12 de desembre de 2013 i aprovat pel Ple en sessió de data 19 de desembre.

 El termini de presentació de sol.licituds per pendre part de les diferents convocatòries serà de vint dies naturals comptadors a partir del dia seguent a la publicació al DOGC.

Seminari d'actualització de funció pública local

27/04/2015

La FMC organitza el Seminari d'actualització de funció pública, que es realitzarà el 12 de maig de 2015 de 9,30 h. a 13,30 hores a l'Auditori de l'IDEC de carrer Balmes, 134 de Barcelona, el termini d'inscripció finalitza el dia 7 de maig de 2015.

Amb aquesta sessió es volen abordar dos canvis normatius amb un elevat
impacte sobre la gestió dels recursos humans, arran de l’aprovació, per una 
banda, de la nova disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de les policies locals i, per l’altra, per la propera promulgació del nou Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de policia local de Catalunya.

Finalment la secció de Pràctica Jurídica abordarà la qüestió relativa a la forma i metodologia de càlcul de la taxa de reposició d’efectius de cara a l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública a la llum de les previsions establertes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2015.

Llistat definitiu d'ajuts del fons social

22/04/2015

Ja està publicat el llistat definitiu de les ajudes del fons social corresponents a l'any 2014.

En aquest exercici s'han atès 174 peticions d'ajudes de beques d'estudi repartint un total de 23.236,79 €, pel que fa als ajuts sanitàries s'han atès un total de 163 peticions i repartint per aquest concepte un total de 23.236,91 €.

CCOO denuncia les bases d'auxiliar tècnic d'inspector de via pública.

22/04/2015

CCOO denuncia les bases d'auxiliar tècnic d'inspector de via pública que no han estat publicades de forma correcta, per la qual cosa entenem que es vulnera el mandat constitucional dels principis d'igualtat, capacitat i mèrit, i a més a més la convocatòria limita la participació a aquest procés al personal funcionari de carrera o laboral fix de la plantilla de l'Ajuntament de Viladecans, pertanyent a les categories Integrades en les agrupacions professional de Peó, Ajudant, conserge, ordenança o similar o bé oficial 2a de la brigada d'obres.

També denunciem que malgrat consistir en un concurs de merits, la convocatòria introdueix 1 prova de coneixements específics, amb un programa limitat a 5 temes que no reuneix el requisit entre les proves a superar i l'adequacio al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc convocat.

La denominació genèrica dels enunciats dels diferents temes de la base 7.2, i la manca de concreció, provoca als aspirants una absoluta inseguretat jurídica a l'hora de preparar el procés selectiu, ja que  els impedeix conèixer amb exactitud les matèries exigides. 

Per tot això,  sol·licitem s'emeti Resolució mitjançant la qual la anul • li i revoqui, tot dictant una 'altra que s'ajusti a la Legalitat Vigent, de manera que és procedeixi a la preceptiva convocatòria pública sense limitar la participació a un nombre limitat de persones..

BORSA DE TREBALL TECNIC SUPERIOR COMUNICACIÓ PUBLICITARIA

17/04/2015

Bases i convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de tècnics superiors a l'àmbit de la comunicació publicitaria, 
 per a cobrir possibles substitucions de caràcter temporal de la plantilla de personal de l´Ajuntament de Viladecans.
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la present publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 17 de abril  al 6 de maig de 2015, a.i.}

                                                          ►►Veure convocatòriaeleccions-sindicals


VIDEO REFORMA LOCAL


Des del sector de l'Administració Local de CCOO a Catalunya, hem confeccionat un video explicatiu de la reforma per difondre els continguts i les seves conseqüencies.  Es una eina per difondre entre empleades i empleats públics, i la ciutadania.

FITXA SINDICAL 04-2014 LLEI DE RACIONALITZACIÓ SECTOR PÚBLIC

18/09/2014

S'ha publicat la llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

Aquesta llei contempla diferents mesures de les que tractem a la fitxa sindical aquelles de més incidència en la tasca sindical.
 • Modificacions sobre interins pel que fa al màxim de temps de programes temporals, i una major mobilitat en els llocs de treball i les tasques que s'els encomanin.
 • Recuperació d'un dels dies d'assumptes personals eliminats en 2012.  Per tant es modifica l'EBEP per consolidar 5 dies de permís.
 • Modificació en la finalització dels llocs de treball de mobilitat interadministrativa que s'hagin ocupat per lliure designació.
 • Una addicional que regula el personal militar que treballi a l'administració civil.
 • Una nova regulació de la separació d'una administració pública de un consorci, que incideix en la línia de fer possible la desaparició de consorcis.
►►  Text legal

FS 2013-06 MERITACIÓ PAGUES EXTRES EXTRAORDINARIS

28/11/2013

Fitxa Sindical per clarificar el concepte de meritació, terminis de càlcul, i venciments de les pagues extraordinàries que afecten a funcionaris i laborals

Arxiu de noticies

 • BORSA DE TREBALL TECNICS MITJANS EN L'AMBIT DE LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ 09/04/2015Bases i convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de tècnics mitjans a l'àmbit de la ...
  Publicat a les 21 de maig 2015, 2:11 per Gabriel Tinoco
 • Guia de contractes 2015 31/03/2015Guia del Servicio Público de Empleo Estatal amb la recopilació i condicions de tots els tipus de contractes vigents►► Veure Guia
  Publicat a les 21 de maig 2015, 2:10 per Gabriel Tinoco
 • Normes cotització seguretat social i pensions 2015 31/03/2015Document de CCOO de Catalunya sobre les normes de cotització a la seguretat social i pensions públiques vigents pel 2015►► Veure document
  Publicat a les 21 de maig 2015, 2:09 per Gabriel Tinoco
 • Bases borsa de treball d'oficial 1a d'oficis 26/03/2015Bases i convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de la categoria d'Oficial 1a d'oficis, per a cobrir ...
  Publicat a les 21 de maig 2015, 2:09 per Gabriel Tinoco
 • Convocatòria 1 plaça aux. tècnic serveis inspector via pública 26/03/2015Convocatòria i bases del concurs de mèrits per a la provisió temporal d'1 plaça d'auxiliar tècnic especialista adscrita al lloc de treball d'auxiliar tècnic ...
  Publicat a les 21 de maig 2015, 2:07 per Gabriel Tinoco
 • ELECCIONES SINDICALES AJUNTAMENT VILADECANS 2015
  Publicat a les 21 de maig 2015, 2:07 per Gabriel Tinoco
 • INCAPACIDAD TEMPORAL Y MUTUAS 16/03/2015Quan accedim al lloc de treball, no només hem de conèixer tota la informació relativa a les tasques que anem a desenvolupar, sinó també totes aquelles qüestions ...
  Publicat a les 21 de maig 2015, 2:05 per Gabriel Tinoco
 • CANDIDATURAS CCOO ELECCIONES SINDICALES 2015
  Publicat a les 21 de maig 2015, 2:04 per Gabriel Tinoco
 • PROGRAMA ELECTORAL
  Publicat a les 21 de maig 2015, 2:04 per Gabriel Tinoco
 • Reclassificació professional policies locals de Catalunya 06/03/2015Ja és una realitat, una reivindicació històrica del reconeixement professional dels agents i caporals de la policia local catalana, de passar del C2 al C1.En la ...
  Publicat a les 21 de maig 2015, 2:03 per Gabriel Tinoco
 • Un 8 de març més reivindicatiu, més multitudinari, més visible. 06/03/2015Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, CCOO ha aprovat un manifest en el qual posa l'accent en el molt que les ...
  Publicat a les 21 de maig 2015, 2:02 per Gabriel Tinoco
 • La Confederació Europea de Sindicats EuroCop, recolza la resolució sobre la jubilació de totes les Policies Europees. 06/03/2015La Confederació Europea de Sindicats EuroCop, que representa a mig milió de funcionaris de policia de 27 països europeus ha celebrat el seu comitè de primavera, els ...
  Publicat a les 21 de maig 2015, 2:01 per Gabriel Tinoco
 • Llistats provisionals ajuts Fons Social 06/03/2015Des de CCOO us informem dels llistats provisionals dels ajuts del Fons social, no deixis de mirar-les. El Termini de presentació d'Al·legacions i documentació ...
  Publicat a les 21 de maig 2015, 2:00 per Gabriel Tinoco
 • Patrulles segures per donar seguretat 06/03/2015Els policies locals són el col·lectiu amb més risc dins dels ens locals. L'obligació de protegir passa per l'obligació de sentir-se protegit. El ...
  Publicat a les 21 de maig 2015, 1:59 per Gabriel Tinoco
 • PERSPECTIVA nº 2. Els serveis socials. 25/02/2015Els serveis socials són un pilar fonamental de l’estat del benestar, avui depauperat, privatitzat i malmès per les polítiques neoliberals dutes a terme pels governs conservadors ...
  Publicat a les 21 de maig 2015, 1:58 per Gabriel Tinoco
 • CALENDARI ELECCIONS SINDICALS 2015
  Publicat a les 21 de maig 2015, 1:57 per Gabriel Tinoco
 • CCOO exige el anticipo de la edad de jubilación para la policía local 20/02/2015El envejecimiento de las policías: un problema de toda la sociedad CCOO lleva decenios trabajando por los derechos laborales y sociales de las personas que trabajan en ...
  Publicat a les 21 de maig 2015, 1:56 per Gabriel Tinoco
 • En defensa de les llibertats i del dret de vaga 12/02/2015El 18 de febrer, la Confederació Sindical Internacional ha convocat una jornada d'acció mundial en defensa de les llibertats i del dret de vaga.  CCOO de ...
  Publicat a les 21 de maig 2015, 1:55 per Gabriel Tinoco
 • PAGA DE PRODUCTIVITAT-ASIDUÏTAT FEBRERO 11/02/2015Aquest mes de febrer cobrarem la paga de productivitat-assiduïtat corresponent a l'exercici 2014. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament, aquest any es veuran afectats ...
  Publicat a les 21 de maig 2015, 1:54 per Gabriel Tinoco
 • BASES PROMOCIÓ INTERNA 2 PLACES DE CAPORAL I UNA PLAÇA DE SERGENT 11/02/2015Ja estan confeccionades les bases de promoció interna de 2 places de caporal i 1 plaça de sergent, han estat enviades a publicar el BOP, tot i ...
  Publicat a les 21 de maig 2015, 1:54 per Gabriel Tinoco
S''estan mostrant les entrades 1 - 20 de 30. Mostra'n més »